Veiligheid

 • Veiligheid & betrouwbaarheid : 2 pijlers van Keytrade Bank
 • Enkele tips voor uw eigen beveiliging

Veiligheid & betrouwbaarheid : 2 pijlers van Keytrade Bank

Informatica veiligheid

De codeersystemen en de inbraakdetectiesystemen voldoen aan de hoogste standaarden, waardoor ze aan onze cliŽnten een optimale geheimhouding verzekeren en onleesbaar zijn voor derden. Alle gegevens en documenten worden bewaard om hun duurzaamheid te verzekeren.

Bovendien staan de internetsystemen van Keytrade Bank elke dag onder toezicht van ťťn van de marktleiders op vlak van internet veiligheid, nl. Netcraft.

Een internetbank als Keytrade Bank is het aan zichzelf verplicht om over een uitgebreid informaticanetwerk te beschikken om dienstonderbrekingen als gevolg van technische pannes te voorkomen en om een permanente bereikbaarheid te garanderen.

Administratieve veiligheid

Na opening van de rekening krijgt elke cliënt drie verschillende codes en een Keytrade ID. De logon, het wachtwoord en de Keytrade ID geven toegang tot de beveiligde site van Keytrade Bank. Een derde code (bevestigingscode genoemd) wordt gebruikt om elke beurs- of bankverrichting te bevestigen. Om meer te weten over de Keytrade ID, klik hier.

Elke rekening bij Keytrade Bank wordt automatisch geblokkeerd na de derde opeenvolgende ingave van een verkeerde code. De persoonlijke gegevens (naam, adres, ... ) worden nooit medegedeeld aan derden.

Betrouwbaarheid en stabiliteit

Keytrade Bank biedt alle garanties van een bank, aangezien ze deel uitmaakt van één van de grootste financiële groepen ter wereld : de Groep Landbouwkrediet (totale balans van ongeveer EUR 1.000 miljard en eigen vermogen van ongeveer EUR 70 miljard).

Bovendien is Keytrade Bank, net zoals alle Belgische bankinstellingen, onderworpen aan de controle van de Commissie van Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

Beschermingsfonds voor deposito's en financiŽle instrumenten

Garantie
Als cliŽnt bij Keytrade Bank, een kredietinstelling naar Belgisch recht, zijn uw tegoeden door het deposito garantiesysteem beschermd ter waarde van maximum € 100.000 voor uw cash deposito's en maximum
€ 20.000
voor uw financiŽle instrumenten.

Wat is het deposito garantiesysteem?
Het deposito garantiesysteem, of ďBeschermingsfondsĒ, treedt op wanneer een kredietinstelling, beursvennootschap of andere beleggingsonderneming niet meer bij machte is haar verbintenissen jegens haar cliŽnten na te komen.

Wat betekent dit concreet?
In geval van deficiŽntie van de kredietinstelling biedt het Beschermingsfonds u een dubbele bescherming:

 • De eerste bescherming dekt het verlies van cash deposito's, aangehouden in de vorm van bedragen op de rekeningen (op zicht-, termijn- of spaarrekening). De tegemoetkoming van het fonds beloopt maximaal € 100.000 voor dit soort tegoeden en per cliŽnt.
 • De tweede bescherming vangt aan wanneer u niet meer in staat bent uw financiŽle instrumenten (dit zijn effecten zoals aandelen, obligaties, beveks, ...) op te vragen bij de deficiŽnte instelling. In dit geval kan een andere tegemoetkoming van maximaal € 20.000 verkregen worden. Maar aangezien de financiŽle instrumenten op uw naam werden ingeschreven, zou u het geheel hiervan moeten terugkrijgen zonder beroep te moeten doen op de schadevergoeding door het Beschermingsfonds.

Voor meer informatie over de Beschermingsfonds voor deposito's en financiŽle instrumenten, klik op www.protectionfund.be.

Enkele tips voor uw eigen beveiliging

Wachtwoorden en codes

 • Geef geen wachtwoorden en codes door aan derden, ook niet aan familie in wie u vertrouwen heeft. Wanneer u een rekening opent voor meerdere rekeninghouders of volmachthouders, bezorgen wij elke persoon zijn persoonlijke wachtwoorden en codes.
 • Verander regelmatig uw wachtwoorden en volg onze 'Zeven gouden regels voor een veilig wachtwoord'.
  Log in op de beveiligde site en klik op 'Uw voorkeuren'.
  Selecteer in de sectie 'Wachtwoorden & Veiligheid' Toegangswachtwoord en Bevestigingscode.
 • Log steeds uit met de knop 'afsluiten' wanneer u uw werkpost verlaat of wanneer u surft naar andere sites.

Uw computer (PC of Mac)

 • Vermijd het gebruik van openbare computers (vb. cybercafé's)
 • Gebruik een recent anti-virus software, die regelmatig voorzien wordt van updates. Zorg ervoor dat uw anti-virus automatisch en dagelijks nagaat of er een update is.
 • Gebruik een firewall om onbevoegden die zich via internet toegang zouden verschaffen tot uw computer buiten te houden.
 • Hou de software van uw computer up-to-date (Windows Update voor PC/Software Update voor Mac), controleer wekelijks of er geen updates zijn. Updates bevatten meestal aangepaste of versterkte beveiligings-procedures.

Neem contact op met uw computerspecialist voor een gedetailleerde uitleg en eventuele installatie van de gepaste pakketten.

Als u toch een virus heeft op uw PC, verwijder deze en zorg er dan voor dat u uw wachtwoorden onmiddellijk wijzigt. U kan ook steeds nieuwe wachtwoorden aanvragen bij Keytrade Bank. Wij zullen dan tijdelijk de internet toegang tot uw rekening blokkeren.

E-mails

 • Open geen e-mail bijlagen (attachments) tenzij u ze verwacht.
 • E-mail bijlagen met grappen kunnen ook virussen of andere ongewenste software bevatten, ook al komen ze van personen die u kent. Zorg dat uw anti-virus software e-mail bijlagen controleert, activeer eventueel de anti-virus mail filter van uw internet provider.
 • Keytrade Bank zal nooit via e-mail bankrekeningnummers, kaartnummers van debet- of kredietkaarten, wachtwoorden of codes vragen.
  Wanneer u onze HelpDesk belt met een specifieke vraag betreffende de uitvoering van uw orders zullen zij u vragen naar uw rekeningnummer. Bij telefonische orders gebruikt u de daartoebestemde PIN-code. Genereer uw persoonlijke PIN-code voor deze dienst op onze beveiligde site > Voorkeuren > Wachtwoorden > Orders per telefoon

Merkt u enige onregelmatigheid via e-mail of via onze site, contacteer dan onmiddellijk onze HelpDesk op het nummer +32 (0)2 / 679 90 00 of stuur een e-mail naar info@keytradebank.com

Cookies op de Keytrade Bank website

Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren. U kunt altijd de instellingen voor de cookies wijzigen.