Beurs

Op welke markten kan ik beleggen ?

U krijgt directe toegang tot de belangrijkste beurzen in Europa : Euronext Brussel, Euronext Parijs, Euronext Amsterdam, Xetra Frankfurt, London Stock Exchange, de beurs van Milaan, de beurs van Zwitserland, de beurs van Madrid, OMX (Helsinki, Kopenhagen, Stockholm) en de beurs van Oslo.

Daarnaast heeft u ook nog toegang tot de Canadese markt (TSX & TSX Venture) en de Amerikaanse markt (NYSE, AMEX, Nasdaq en OTC-BB).

Voor de Amerikaanse beurzen is er ook nog de 'Extended Hours Trading', hierdoor heb je de mogelijkheid om te handelen zowel voor-beursopening als na-beurssluiting.

Naast de klassieke beurzen heeft u eveneens toegang tot de handel in opties. Dit kan zowel op de Europese optiebeurs (LIFFE) als op de Amerikaanse optiebeurs (CBOE) en Eurex.

Ook de handel in fondsen en obligaties liggen binnen handbereik.

U kan meer informatie terugvinden over de verschillende markten door te klikken op marktregels.

Wat zijn real time koersen?

Het voordeel van "real time" of werkelijke koersen is dat ze onmiddellijk de marktsituatie weerspiegelen. U ziet de beste vraag- en aanbodkoersen die gevormd worden op de markt.

Het tegengestelde van dit soort koersen zijn de "delayed" of de vertraagde koersen, deze hebben een vertraging van 15 tot 20 minuten en weerspiegelt dus niet noodzakelijk de prijs tegen dewelke uw order zal worden uitgevoerd.

Het activeren en het uitschakelen van de real time koersen kan u zelf beheren via de beveiligde website in het hoofdmenu, onder onder Voorkeuren > Koersen.

Er zijn zes marktengroepen waarvoor u de real time koersen kan aanvragen :
 • Marktgroep 1 : Euronext + LIFFE
 • Marktgroep 2 : US markten
 • Marktgroep 3 : Londen, Milaan, Zwitserland
 • Marktgroep 4 : Frankfurt
 • Marktgroep 6 : Eurex
 • Marktgroep 7 : OMX

 • Indien u de real time activeerde zal er nagegaan worden op het einde van elke kalendermaand of u al dan niet 3 transacties uitvoerde op de desbetreffende marktgroep. Is dit het geval, dan zal de kost niet gefactureerd worden op de geselecteerde effectenrekening.

  In het andere geval zullen de kosten automatisch gedebeteerd worden van de door u geselecteerde effectenrekening.

  Meer informatie over de kostprijs van de real time koersen vindt u in onze tarieven.

  Bovendien hebben we hieronder enkel voorbeelden uitgewerkt die zich kunnen voordoen op een effectenrekening.

Voorbeeld real time koersen : Dhr Janssens heeft een effectenrekening en heeft de real time koersen geactiveerd. Wat kan er gebeuren ?

Dhr Janssens kan per marktgroep real time koersen activeren.

Voorbeeld 1 :
Dhr Janssens activeert op 3 januari de real time koersen op de US markten. Hij geeft geen enkel order in tijdens de maand januari.
In januari werden er voor deze effectenrekening geen transacties uitgevoerd op de US markten.
Dit betekent dat eind januari de kost voor de real time koersen op de US markten zal aangerekend worden op deze effectenrekening.

Voorbeeld 2 :
Dhr Janssens activeert de real time koersen op de US markten. Hij geeft 3 transacties in op de US markten die uitgevoerd worden tijdens deze maand.
In januari werden er voor deze effectenrekening 3 transacties uitgevoerd op de US markten.
Dit betekent dat er geen kost zal aangerekend worden voor de real time koersen op de US markten op deze effectenrekening.

Voorbeeld 3 :
Dhr Janssens activeert de real time koersen op de US markten. Hij geeft 2 transacties in op de US markten en 1 transactie op Euronext die alle drie uitgevoerd worden tijdens de maand januari.
In januari werden er voor deze effectenrekening 3 transacties uitgevoerd, maar slechts twee ervan werden uitgevoerd op de US markten.
Dit betekent dat de kost voor de real time koersen op de US markten zal aangerekend worden op deze effectenrekening.

Voorbeeld real time koersen : Dhr en Mevr Janssens hebben toegang tot eenzelfde effectenrekening waarop real time koersen worden geactiveerd. Wat kan er gebeuren?

Dhr en Mevr. Janssens hebben elk hun persoonlijke logon waarmee ze hun gezamelijke rekening kunnen consulteren. Beiden hebben dus, elk voor zich, de mogelijkheid om te opteren de koersen in real time te bekijken.

Voorbeeld 1 :
Dhr & Mevr. Janssens hebben elk een logon waarmee ze toegang hebben tot ้้n en dezelfde effectenrekening. Op 3 januari 2007 activeert Mr Janssens de real time koersen voor de US markten.
Dhr Janssens geeft 4 transacties in op NYSE, die in januari worden uitgevoerd. Mevr. Janssens heeft geen enkele transactie uitgevoerd deze maand.
In januari werden voor deze effectenrekening dus 4 transacties uitgevoerd op de US markten.
Dit betekent dat er eind januari geen kost zal aangerekend worden voor de real time koersen op de US beurzen.

Voorbeeld 2 :
Dhr & Mevr. Janssens hebben elk een logon waarmee ze toegang hebben tot ้้n en dezelfde effectenrekening. Op 3 januari 2007 activeert Mr Janssens de real time koersen voor de US markten.
Dhr Janssens geeft 2 transacties in op NYSE, die beiden in januari worden uitgevoerd. Mevr. Janssens heeft geen enkele transactie uitgevoerd deze maand.
In januari werden voor deze effectenrekening dus 2 transacties uitgevoerd op de US markten.
Dit betekent dat eind januari de kost zal aangerekend worden voor de real time koersen op de US beurzen.

Voorbeeld 3 :
Dhr & Mevr. Janssens hebben elk een logon waarmee ze toegang hebben tot ้้n en dezelfde effectenrekening. Op 3 januari 2007 activeren ze elk afzonderlijk de real time koersen voor de US markten.
Dhr Janssens geeft 4 transacties in op NYSE, die in januari worden uitgevoerd. Mevr. Janssens heeft eveneens 2 uitgevoerde transactie op AMEX.
In januari werden voor deze effectenrekening dus 6 transacties uitgevoerd op de US markten.
Dit betekent dat er eind januari geen kost zal aangerekend worden voor de real time koersen op de US beurzen.

Voorbeeld 4 :
Dhr & Mevr. Janssens hebben elk een logon waarmee ze toegang hebben tot ้้n en dezelfde effectenrekening. Op 3 januari 2007 activeren ze elk afzonderlijk de real time koersen voor de US markten.
Dhr Janssens geeft 3 transacties in op NYSE, die in januari worden uitgevoerd. Mevr. Janssens heeft eveneens 1 uitgevoerde transactie op AMEX.
In januari werden voor deze effectenrekening dus 4 transacties uitgevoerd op de US markten.
Dit betekent dat er eind januari eenmaal de kost zal aangerekend worden voor de real time koersen op de US beurzen.

Hoe moet ik mijn effectenrekening aanzuiveren ?

Indien u beursorders wenst te plaatsen moet u ervoor zorgen dat er voldoende liquiditeiten aanwezig zijn op uw effectenrekening.
U kan deze aanzuiveren door een interne overschrijving van uw zichtrekening naar uw effectenrekening. Hierdoor kan u onmiddellijk beschikken over het kapitaal om een beursorder te plaatsen.

Hoe weet ik of mijn order wel is uitgevoerd ?

Indien een order is uitgevoerd kan u hiervan op verschillende manieren een bevestiging ontvangen :

 • De 1ste bevestiging kan u terugvinden in uw portefeuille. Bij de 'niet-vereffende orders' staat de letter 'E' vemeld, dit wijst op een uitvoering van een order.

 • Een 2de manier is via SMS en per e-mail, hiervoor moet u wel uw gsm-nummer en e-mail adres ingeven op onze beveiligde website, in het hoofdmenu onder 'Voorkeuren'.

 • Bij de 3de manier krijgt u de bevestiging de eerstvolgende werkdag na uitvoering van uw beursorder via een borderel, dit kan u ook terugvinden op onze beveiligde website in het hoofdmenu, onder 'Historiek'.
  U heeft eveneens de keuze om de bordellen electronisch (gratis) of per post (betalend) te ontvangen.

Is daytrading mogelijk ?

Bij Keytrade Bank kan u zonder problemen aan 'daytrading' doen, m.a.w. indien uw aankooporder is uitgevoerd dan kan u onmiddellijk een verkooporder plaatsen. U hoeft dus niet te wachten tot het borderel is opgesteld.

Wat is het verschil tussen een stop order en een stoplimiet order ?

Stop Order :
Wanneer u een stop order plaatst dan wordt uw order een markt order wanneer een bepaalde koers wordt bereikt. Deze koers bepaalt u via het zetten van een stopprijs. De kans dat het order wordt uitgevoerd is groot, daarentegen heeft u geen garantie wat betreft de uitoefenprijs. U kunt een stop order zowel voor een aankoop als een verkoop gebruiken.

Bijvoorbeeld :
U heeft een aandeel gekocht op 100, de koers staat momenteel op 98. U wenst zich in te dekken tegen verder verlies. U plaatst een stop verkooporder waarbij u als stop 95 ingeeft. Dit wil zeggen dat als de koers van het aandeel zakt naar 95 uw order geactiveerd wordt en op de beurs komt als een marktorder en uitgevoerd zal worden tegen marktprijs.

Stop limiet order :
Een stop limiet order wordt, zoals een stop order ook geactiveerd wanneer een bepaalde koers wordt bereikt. Maar een stop limiet order verandert in een limiet order wanneer uw ingegeven stopprijs bereikt wordt met als limiet, de limiet die u ingegeven heeft.
Indien u bij verkoop een stop limiet order plaatst, dient u uw stopprijs en uw limiet onder de BID-prijs te plaatsen. Bij een aankoop met stop limiet, moet uw stopprijs en uw limiet boven de ASK-prijs zijn op het moment waarop u uw order plaatst.

Bijvoorbeeld :
U heeft een aandeel gekocht voor 100, de koers staat momenteel op 98. U wenst zich in te dekken tegen verder verlies. U plaatst een stop limiet verkooporder, waarbij u als stop 95 ingeeft en als limiet 93. Dit wil zeggen dat wanneer de koers van het aandeel zakt naar 95, het order geactiveerd wordt en op de beurs geplaatst wordt met als verkooplimiet 93.

Neem een kijkje in onze marktregels voor meer uitleg over andere ordertypes.

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financi๋le instrumenten

Elk financieel instrument heeft zijn eigen kenmerken en risico's. Gelieve het Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financi๋le instrumenten grondig door te nemen.

Hoe wordt de BEP berekend ?

De break even price (BEP) is een algemeen begrip in de financi๋le wereld, doch kan op verschillende manieren berekend worden.

De break even price (BEP) van een positie van uw effectenrekening is de verkoopprijs die u zou moeten verkrijgen om uw eerste kapitaal opnieuw samen te stellen, rekening houdend met de verrichtingen (aankoop/verkoop) die u op deze positie zult verwezenlijkt hebben. Dit houdt in dat de BEP van een bepaald effect daalt indien u een gedeelte van uw positie in dat effect verkoopt met winst. Omgekeerd zal de BEP van een bepaald effect stijgen indien u een gedeelte van uw positie in dat effect verkoopt met verlies.

Voor een positieve BEP
Stel:
U koopt 1000 aandelen X aan € 50. Op dat moment hebt u een BEP van € 50.
Verkoopt u echter 500 aandelen X aan € 65, dan zal de BEP wijzigen naar € 35.

Berekening

• Aankoop 1000 * € 50 = € 50.000
• Verkoop 500 * € 65 = € 32.500
• De totale waarde van de aankoop wordt nu verminderd met de waarde van de verkoop en dat resultaat wordt gedeeld door het aantal overblijvende aandelen X in uw portefeuille.
• € 50.000 - € 32.500 = € 17.500
• € 17.500 / 500 = € 35

Voor een negatieve BEP
Stel :
U koopt 1000 aandelen Z aan € 20. Op dat moment hebt u een BEP van € 20.
Verkoopt u daarvan 700 aandelen Z aan € 35, dan zal de BEP wijzigen naar - € 15.

Berekening

• Aankoop 1000 * € 20 = € 20.000
• Verkoop 700 * € 35 = € 24.500
• De totale waarde van de aankoop wordt nu verminderd met de waarde van de verkoop en dat resultaat wordt gedeeld door het aantal overblijvende aandelen Z in uw portefeuille.
• € 20.000 – € 24.500 = - € 4.500
• - € 4500 / 300 = - € 15

Opgelet: Stel dat u een positie liquideert en dat u een nieuwe positie zou hernemen voor hetzelfde aandeel op diezelfde dag. In een dergelijk geval zullen beide verrichtingen die op dezelfde dag worden verwezenlijkt, als een activiteit van "day-trading" begrepen worden, en zij zullen van de berekening van BEP uitgesloten worden. Bijgevolg zal de berekening van BEP de waarden van de reeds bestaande positie blijven overwegen.

Welke zijn de valutadata van de opbrengst van een verkoop ?

Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken dient u rekening te houden met volgende valutadata :

Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs) D+3
London stock exchange D+3
Milaan D+3
Xetra (Franckfurt) D+2
Zwitserland D+3
Madrid D+3
OMX (Helsinki, Kopenhagen, Stockholm) D+3
Oslo D+3
US markten D+3
Canada D+3
Europese opties D+1
Eurex D+1
US opties D+1
Fondsen D+3 (de valutadatum wordt
evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties D+3
Omwisselen valuta D+2

Wat betekent dit concreet ?

U kan in uw portefeuille een positief bedrag aantreffen, terwijl in werkelijkheid de situatie van uw portefeuille negatief is door de valutadagen.
Stel : U verkoopt aandelen op Euronext. Dit wil zeggen dat het geld van de verkoop volgens bovenstaande tabel in werkelijkheid pas drie werkdagen later beschikbaar is op uw effectenrekening. Indien u hetzelfde geld dezelfde dag nog gebruikt voor een aankoop van opties, wordt het geld voor deze aankoop in werkelijkheid een werkdag later van de rekening gehouden. Hierdoor zal uw rekening voor 2 valutadagen in het negatief komen te staan en zal u debetinteresten betalen op de waarde van uw aankoop voor deze twee valutadagen.

Bovendien dient u te beseffen dat een valutadag gelijk is aan een werkdag.
Stel : Vrijdag verkoopt u aandelen op Euronext. Dit wil zeggen dat het geld van de verkoop volgens bovenstaande tabel in werkelijkheid pas drie werkdagen later beschikbaar is op uw effectenrekening. In dit geval zal het geld pas woensdag beschikbaar zijn op uw effectenrekening.

Opgelet : indien in bovenstaand voorbeeld maandag een feestdag is, zal het geld pas donderdag beschikbaar zijn op de rekening.

Een bankholiday telt mee als beursdag voor de effecten. Echter aangezien de banken dicht zijn kunnen er dan geen valuta gewisseld worden.
Stel : U koopt maandag (een bankholiday) aandelen op AMEX zonder dat u dollars op de effectenrekening heeft. Dit wil zeggen dat het bedrag van de aankoop in werkelijkheid donderdag van de effectenrekening wordt gehouden. De omwisseling van Euro naar dollars op uw effectenrekening zal pas dinsdag kunnen gebeuren, terwijl uw aankoop reeds maandag werd uitgevoerd. U zal ้้n valutadag negatief komen te staan op uw rekening en zal hierdoor debetinteresten dienen te betalen.

Indien u geld wenst over te schrijven van uw effectenrekening naar uw zichtrekening dient u ook rekening te houden met bovenstaande tabel.
Stel: U verkoopt maandag aandelen op Euronext. Dit wil zeggen dat het geld van de verkoop volgens bovenstaande tabel in werkelijkheid pas drie werkdagen later (in dit voorbeeld donderdag) beschikbaar is op uw effectenrekening. U kan dus pas donderdag een overschrijving doen zonder dat men u debetinteresten zal aanrekenen.


< Terug

Cookies op de Keytrade Bank website

Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren. U kunt altijd de instellingen voor de cookies wijzigen.